Házirend


1. A kutyaiskola veszélyes üzemnek tekinthető, ezért a munka szigorú házirend szerint történik és az oktatók utasításait be kell tartani.

2. A kutyaiskola területére a nyilvánosan meghirdetett időpontokban, a jelen házirendben rögzített szabályok betartásával bárki, saját felelősségére, beléphet, a foglalkozásokon, bemutatókon, rendezvényeken részt vehet.

3. Gyermek 14 éves kor alatt az iskola területén csak szülői (más nagykorú személyi) felügyelettel tartózkodhat. Gyermeke biztonságáért a szülő a felelős.

4. Aki magatartásával veszélyezteti mások biztonságát, vagy botrányosan viselkedik és ezzel a tevékenységével felszólításra sem hagy fel, a kutyaiskola területéről kiutasítható. Kiképzéseken a kutyával foglalkozó személyeknek alkohol vagy drog, tudatmódosító szer fogyasztása tilos, illetőleg ilyen szerek hatása alatt a kiképzésen részt venni tilos.

5. Az iskola területén a hatóság által előírt kötelező védőoltásokkal rendelkező állat tartózkodhat, továbbá az állat tulajdonosának gondoskodni kell a rendszeres féreghajtásról és a külső élősködök irtásáról (bolha, atka stb.). Az iskola területére fertőző betegségben szenvedő és/vagy gondozatlan állat behozatala tilos. A kötelező védőoltások érvényességéről, féreghajtásról és kullancs elleni védelméről folyamatosan gondoskodni kell. Az oltási igazolványt a kutyatulajdonos köteles magával hozni, és kérésre bemutatni. Továbbá, javasolt a kutya kullancs elleni védelme, valamint a kennel köhögés elleni védőoltás.

6. A foglalkozásokon, tanfolyamokon, rendezvényeken, az órákon minden olyan kutyát felvezető személy vagy kutyatulajdonos részt vehet, aki az aktuális fizetési kötelezettségének teljes mértékben, vagy megállapodás szerinti mértékben eleget tett. Rendezetlen fizetési kötelezettség esetén a kutyaiskola megtagadhatja a részvételt a jelentkezőtől/látogatótól.

7. Az oktatás megkezdése előtt gondoskodni kell arról, hogy kutyáknak legyen lehetőségük a "dolgukat elvégezni". A kutyaiskolában történő eset során az ürüléket a kutyát vezető személynek azonnal össze kell szedni az erre a célra rendszeresített eszközökkel, és a kijelölt szeméttárolóban elhelyezni.

8. A kutyaiskola eszközei csak oktatói engedéllyel, rendeltetésszerűen használhatók. Az eszközöket mindenki a saját felelősségére használja, akár a képzés részét képezi a használat, akár nem. A nem rendeltetés szerinti használatból adódóan a kutyaiskolához tartozó eszközökben-tárgyakban okozott anyagi károkat, szolgáltatást igénybe vevő köteles megtéríteni, a kutya esetleges sérülésért pedig kizárólag a kutyát felvezető személy a felelős.

9. A TóParty Kutyasuli bármelyik képzésén vagy rendezvényén készített kép-, hang- és videóanyag nyilvános, szabadon felhasználható, amelyhez minden résztvevő feltétel nélküli hozzájárulását adja.

Minden résztvevőtől - legyen oktató, tanuló, vagy kutya - elvárjuk a hatályos állatvédelmi törvény maradéktalan betartását, a biztonságos, higiénikus, a többi gazdát és a nem kutyásokat is figyelembe vevő, korrekt és lehetőség szerint konfliktusmentes kutyázást, és a kutyás közösség részeként egymás segítését - nem csak a kutyaiskolán, hanem a mindennapi életben is.